Hønsefoder

Køb hønsefoder til afhentning i Fjerritslev

Hos Bejstrup Maskinstation sælger vi hønsefoder til afhentning i Fjerritslev. Se også vores hestefoder, hundefoder og kattefoder.

Muslinge skaller til høns 15 kg.

Hønseskaller er et tilskudsprodukt til høns, det store indhold af kalk i muslingeskaller er nødvendigt for dannelsen af æggeskallen.

Mangel på skaller, kan give meget tyndskallede æg der kan være svære for hønen at lægge, eller være årsag til at hønsene slet ikke ligger æg.

Jo større æg, jo tyndere skal. Hønen lægger større æg, jo ældre hun bliver. Derfor øges behovet for flere skaller med hønens alder. Hønen er imidlertid så viselig indrettet, at hun per instinkt selv ved, hvor meget hun har behov for, hun tager ikke en skal mere eller mindre, end hun behøver.

Hønen danner æggeskallen i løbet af eftermiddagen og aftenen, og det er her, de knuste muslingeskaller kommer ind. Netop fordi de opløses langsomt og optages igennem blodet, er kalken, lidt populært sagt, længere tid inde i hønen. Og den får således gavn af kalken i lang tid, til gavn for en god stærk skal, der beskytter ægget, hvilket jo er formålet.

Møllerens Hønsefoder Komplet

Komplet hønsefoder er et fuldfoder, der anvendes sammen med skaller til æglæggende høns, gæs, ænder, kalkuner.

Vand og kråsemateriale

Foruden foder skal hønsene have fri adgang til frisk vand hele dagen. En høne drikker 1/4 – 1/2 liter vand hver dag. Derfor er det meget afgørende, at der altid er rent vand til rådighed og at vandet bliver skiftet hver dag. Desuden har den brug for grus og småsten til fornyelse af kråsens indhold af knusningsmateriale.

I et fodertrug skal der hverken være strøelse, gødningsklatter eller æg – der skal kun være foder. Det gælder om i videst muligt omfang at forhindre, at hønsene får adgang til at sidde på eller i fodertrugene. Uanset hvilket trug eller foderanlæg man benytter, vil en passende ædehøjde for dyrene være, at trugene er anbragt i højde med dyrenes ryg. De fleste trugformer er udformet med en indadbøjet kant, som er med til at modvirke spild. Det bedste er et kegleformet tremmeværk, som bevirker, at dyrene skal stå vinkelret på trugkanten og æde.

Møllerens hønsefoder Æglægning PEP 15 kg

Ful-A-Pep er et tilskudsfoder til æglæggende høns, der anvendes sammen med korn og skaller (indeholdende kalk).

Udfodres med 50% Ful-A-Pep og 50% korn.

Skaller tildeles efter ædelyst.

Råprotein 25.00 %
Råfedt 4.80 %
Træstof 6.90 %
Råaske 11.70 %
Natrium 0.34 %
Lysin pr. kg 14.00 g
Methionin pr. kg 7.90 g

Alt vores foder kan hentes i Fjerritslev.

Majs

Majs kan anvendes til mange dyr! Har du høns, kan du give dem som et tilskud til det daglige foder, dette giver ekstra sul på kroppen. Og så synes hønsene det er kræs! Mange anvender også majs til fodring af vildt, samt fasaner. Generelt bruges majs til dyr som gerne må få ekstra huld.

Kan bruges til:

Vildt dyr, Heste, Grise, Kvæg, Får, Geder

Øta skaller

Hønseskaller. Manglende æg eller tynde skaller hos dine æglæggende høns? Dette kan skyldes manglende kalk hos dine høns. Med hønseskaller, giver du dine høns et kalktilskud, de selv kan dosere. Dermed kan hønen lave bedre skaller omkring æggene.