Gravearbejde

Entreprenør i Aalborg og Nordjylland

Vi tilbyder al form for jord/gravearbejde.

Med vores moderne gravemaskiner udfører vi alle former for udgravningsarbejde, jordflytning, planering og fundamentudgravning.

Vi løser gerne opgaver som f.eks.:

  • Byggemodning.
  • Nedgravning af el, vand, varme og kloakledninger.
  • Udgravning til veje & anlæg.
  • Udgravning til huse, parkerings- og gårdspladser.
  • Udgravning til stalde & gylletanke.
  • Udgravning til markdræn.
  • Trærødder og lign. graves op.
  • Vedligeholdelse af diger.

Vi har også mange års erfaring med anlægsprojekter og har derfor også den rigtige ekspertise til hurtigt at kunne mobilisere de nødvendige ressourcer og kompetente medarbejdere til at løse opgaverne i marken. Entrepriseaftalen kan være enten en tota

l-, hoved- eller fagentreprise.

Kontakt os for et godt tilbud.

Kontakt os

Har du nogle forespørgelser eller bemærkninger? Benyt da denne kontaktformular og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.