Dræning

Entreprenør

Vi tilbyder dræning

Bortledning af vand fra et jordstykke sker vha. nedgravede og perforerede slanger. Vi anvender moderne maskiner til at nedlægge dræn, der er udstyret med laserstyring, som sikrer veludført og ensartet nedlægning. Vi har også erfaring i rensning og reparation af dræn.

Der er mange fordele ved at benytte dræning:

  • En tidligere udtørring af dyrkningslaget, sådan at vækstperioden kan forlænges.
  • En dybere gennemiltning af jordbunden, så der kan dannes et større, aktivt rodvolumen.
  • En fastlæggelse af den højest mulige grundvandsstand, sådan at der skabes stabile fugtighedsforhold i jorden.

For at undgå en tilslemning af drænet er slangerne ofte omviklet med kokosfibre eller jordtekstil. Desuden lægger man slangerne ned i en seng af filtersand og muslingeskaller, som kan opfange humus- og lerpartikler, før de trænger ind i drænet. Slangerne nedlægges gerne med et stabilt fald på nogle få promille (f.eks. 3 mm fald pr. løbende m)

Det er mulighed for at etablere et netværk af forholdsvis tynde slanger med ca. 50 mm (“sugerne”), der forbindes til nogle tykkere slanger med over 100 mm (“samlerne”), som fører vandet en grøft. Oftest anvendes udelukkende 100 mm slanger.

Vi anvender en drænkasse til nedgravning af slanger og dosering af skaller. Vi oplever at denne metode har klare fordele frem for nedpløjning af dræn, idet denne metode ikke giver en særlig god bortledning.

VI TILBYDER:

  • Nedlæggelse af dræn med laserstyret (optimalt fald) drænkasse, der giver den bedste bortledningsevne.
  • Stor erfaring i rensning og reparation af dræn.
  • Højtryksspuling af dræn med moderne udstyr.
  • Solid erfaring med dræningsopgaver.
  • Arbejdet udføres hurtigt og kvalitetsbevidst – teknisk og økonomisk.

Kontakt os

Har du nogle forespørgelser eller bemærkninger? Benyt da denne kontaktformular og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.