En stor del af vore opgaver udføres for kunder, som vi har længerevarende faste samarbejdsrelationer til

Kloakering mv

Vi har mange arbejdsområder indenfor emnet spildevand. Et af de store er . Baggrunden herfor er, at der på landsplan skal etableres spildevandsrensning på op mod 90.000 ejendomme i det åbne land for at sikre en forbedret tilstand i vandløb og søer. 

Vi løser også opgaver , og af kloakrør.

Kloakering

Kloaksystemer et område, der løbende udvikling sig og hvor man i dag er i gang med at udskifte første og anden generation af udtjente kloakrør. Renoveringen sker dels af hensyn til at rørende skal kunne håndtere en øget mængde kloakvand, men også fordi, at de udslidte rør ikke er særligt miljøvenlige, når spildevandet forsvinder undervejs til det centrale renseanlæg. Vi bidrager på flere fronter med ekspertise i etablering og renovering af kloaksystemer.

  • Traditionel gravning af reetablering ved opgravning af kloakrør
  • Solid erfaring indenfor etablering af nye kloaksystemer.
  • Effektive afspærringer og godkendt signal materiel, som sikrer medarbejdere og en effektiv trafikafvikling.
  • Arbejdet udføres hurtigt og kvalitetsbevidst - teknisk og økonomisk.
  • Indhentning af gravetilladelser.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok